Planerade valpkullar

Nästa kull planeras till vårvintern 2020 då vi parar FTW Roekull Mayas Svarta Stina med FTAW Bellspaddle Gallant. Mer info finns på valpsidan!

Läs gärna informationen om att köpa valp ifrån oss – se här!