Hyr marken

Våra träningsmarker lämpar sig naturligt väldigt väl för utbildning av retrievers och vi arbetar hela tiden för att forma markerna till att bli ännu bättre. Med varierande terräng i form av kuperade beteshagar, vallar, dungar, strängar med viltåker, fårstängsel, klippta gräsgångar, diken, dammen med sin ö och dessutom det större vattnet och kalhygget i Fågelsång, så finns det alla möjligheter att verkligen tänja på gränserna i sin träning.

Är ni ett träningsgäng, ett jaktlag, några kamrater eller en enskild person så kan man hyra in sig på våra marker med eller utan instruktör.

Halvdag (3 h) – 250 kr per person
Heldag (6 h) – 500 kr per person

I detta ingår fri tillgång till marker och båt, man har självklart även möjlighet att utnyttja toalett och fikabord.
Vid behov kan också träningsutrustning hyras för 200 kr – apportkastare (inkl skott & hörselskydd), dummies, två radioapparater, vita käppar osv.

Mat och övernattning ordnas enligt överenskommelse.

Kontakta Jens på mail för bokning.