Om oss

Jens Palmqvist skaffade sin första hund (flat) 1986 och därefter har det passerat både fler flattar, en drever, en tax, några spanieler och ett antal labradorer. Samtliga hundar jagas flitigt med och nu har labrador-gänget dessutom berikats med en tax av ädlaste jaktstam.

Jens höll sina första kurser redan i början av nittiotalet och det senaste decenniet har han varit flitigt anlitad som instruktör runtom i Sverige. Han har även gjort gästspel utomlands och tränar nu hund på heltid.

Det viktigaste för Jens både som hundtränare och instruktör är att få fram en kompetent jakthund, men med en genomtränad jakthund kommer även prov- och tävlingsframgångar. Detta gäller oavsett klubb – SSRK´s A-prov, Jaktretrieverklubbens Markprov eller Swedish Gundog Leagues field trials – en hund som markerar väl och som kan söka effektivt i anvisat område är ju den bästa apportören!


Sofia Palmqvist är uppvuxen i Koholma, pluggade i ett antal år i Uppsala och bodde därefter nästan 1½ decennium i sörmländska Eskilstuna innan hon tillsammans med Jens tog över föräldragården 2014. Hon är veterinär till professionen och jobbar som distriktsveterinär.
Sedan 2019 finns det även jaktcocker i hundflocken och det lilla långörat har onekligen givit jakterna en extra dimension.

Sofia är engagerad hundsportare och har, förutom eget deltagande, verkat ideellt som provledare/domare/funktionär på alla varianter av prov inom flera klubbar, men det är arbetet på jakterna som ger drivkraften. Inget slår en bra jaktdag där man känner att man tillsammans med sina hundar gjort ett gott dagsverke…

Efter att under många år besökt England i olika hundsammanhang tog Sofia under 2010 steget fullt ut och flyttade till Suffolk för ett år. I princip all fritid lades på hundar/jakt/träning och hon lyckades trots sparsamt tävlande att vinna både ett cold game test och ett novice-prov. 2018 upprepades framgången och hon vann ännu ett novice stake i England!

Efter att ha kommit hem till Sverige igen har hon instruerat i mindre skala och försöker på så sätt förmedla en del av den kunskap och erfarenhet hon fått med sig. Grundsynen på träningen är densamma som för Jens, men vissa detaljer skiljer sig åt vilket borgar för engagerade diskussioner.

foto: Grennard