Planerade valpkullar

Vi hoppas på två kullar till vårvintern 2019 – mer info om Ilas kull finns här och info om Stinas kull finns här.

Läs även informationen om att köpa valp ifrån oss – se här!