Planerade valpkullar

Nästa kull planeras till vårvintern 2019 – mer info finns här.

Läs även informationen om att köpa valp ifrån oss – se här!