Pet- och dirigeringskurs – NYHET!

FULLT! Vi ska försöka hitta fler datum så att det kan bli en kursomgång till.

Vi träffas vid tre tillfällen för att utveckla hundarnas och inte minst förarnas kompetens vad gäller dirigering. Det hela bygger på att man tränar hemma mellan varje kursdag. För att få ut så mycket som möjligt av kursen bör hundarna ha god grundlydnad och teckenförståelse samt en fungerande stoppsignal.

Det kommer att bli mycket petande i detaljer, mycket diskussioner om vad som är viktigt på riktigt och ni kommer att gå härifrån med en fördjupad kunskap om hur man får en hund som är pålitligt styrbar på jakt och prov.

Kursledare för detta block är Sofia.

Max 6 deltagare, 2100 kr (inkl moms)
Betalning görs till bankgiro 5327-2126.

Mer information och anmälan via mail till Sofia.

Måndag 25/314.00-17.00
Måndag 6/514.00-17.00
Måndag 27/514.00-17.00