Från dummies till varmvilt

FULLT!!

En långtidskurs där vi successivt bygger både hundar och förare från april till augusti, för att avsluta med examen i skarpt läge under hösten. Fem halvdagsträningar (3-3,5 timmar) med tid att träna emellan och ett sista kurstillfälle med en heldag på jakt tillsammans med instruktör (en kursare per tillfälle).

foto: Hanna Nilsson

Målet är att hela ekipaget efter kursen ska vara väl förberedda för de krav som ställs på en god apportör, både i teori och praktik.

Max 6 ekipage, 3800 kr (inkl moms)
Betalning görs till bankgiro 5327-2126.

Mer information och anmälan via mail till Jens.

Läs våra anmälningsvillkor här.

Onsdag 3/4 14.00   (teori + träning)
Onsdag 8/5 15.00
Onsdag 12/6 15.00
Onsdag 17/7 15.00
Onsdag 14/8 15.00
Jaktdatum kommer senare!

 foto: Hanna Nilsson