Omachie Golden Eagle

Colt (e. IGL Winner INTFTCH Beileys Aguzannis of Fendawood, u. FTAW Labdom Mandarin of Omachie) är inköpt som 15 månaders unghund från Mike Forbes i Skottland, grundtränad men långt ifrån färdig. Han har ett härligt driv och gör alltid sitt bästa – en genomärlig hund med mycket stor jaktlust som Jens kommer att ha mycket roligt med framöver!